Menu

        Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti este continuatoarea de drept a Comisiei Municipalde de Handbal, fiind singura instituţie cu drept de reprezentare a handbalului din Bucureşti, la nivel de copii, juniori şi seniori.
        Până în 1984 Comisia Municipală de Handbal a funcţionat pe lângă Direcţia pentru Tineret şi Sport a Municipiului Bucureşti ca un organism executoriu pentru probleme de handbal, fără a avea o conducere reprezentativă, activitatea în sine fiind coordonată de inspectorul de specialitate al Direcţiei pentru Tineret şi Sport a Municipiului Bucureşti.
        Din 1984 până în 1989 Comisia Municipală de Handbal a funcţionat ca un organism de sine stătător, având ca preşedinte pe ing. Ion Mateescu, preşedinte al comisiei de competiţii pe Gerhard Lambru, preşedinte al comisiei de disciplină pe Marin Uşurelu, preşedinte al colegiului de arbitri pe ing. Geo Dumitrescu. În acest interval au mai funcţionat ca preşedinţi ai diferitelor subcomisii domnii Marinică Sorescu, Cicerone Burcă, Nicolae Stoian, Walter Dăncescu, Doru Manea.
        Din 1989 până în 1991 preşedinte al Comisiei Municipale de Handbal a fost Pantelie Cârligeanu.
        Din 1991 până în noiembrie 2001 preşedinte al Comisiei Municipale de Handbal a fost Doru Manea. În acest interval de timp au funcţionat ca preşedinţi ai colegiului de arbitri domnii Valter Dăncescu şi Nicolae Stoian. Preşedinte al comisiei de competiţii a fost Marinică Sorescu, preşedinte al colegiului de antrenori prof. Ileana Mureşan, iar preşedinte al comisiei de disciplină Marin Ungureanu.
        În 21.11.2001, prin hotărârea Adunării Generale a Comisiei Municipale de Handbal s-a înfiinţat Asociaţia Municipală de Handbal cu Certificat de Identitate Sportivă nr. B00001, fiind prima Asociaţie Judeţeană (Municipală) de Handbal din România înfiinţată, având următorul Consiliu Director:
                • Doru MANEA - preşedinte;
                • Anghel TĂNĂSESCU - vicepreşedinte;
                • Viorel CIUCAN - secretar şef;
                • Victoria AMARANDEI - trezorier;
                • Claude FROLLO - preşedinte Colegiul de Arbitri;
                • Maria COVACI - preşedinte Colegiul de Antrenori;
                • Marian UNGUREANU - preşedinte Comisia de Disciplină;
                • Marinică SORESCU - preşedinte Comisia de Competiţii;
                • Natalia ALEXANDRESCU - preşedinte Comisia de Management şi Relaţii cu Presa.
Sediul Asociaţiei Municipale de Handbal Bucureşti fiind în strada Drumul Taberei, nr. 28, bl. T2, et. 3, ap. 33, sector 6, Bucureşti.
        În prezent A.M.H. are sediul în strada Apusului, nr. 54, bl. 49, sc. 2, et. 1, ap. 25, sector 6, Bucureşti şi sediul funcţional în strada Hristo Botev, nr. 17, sector 3, Bucureşti (în incinta Liceului Economic "Nicolae Kretzulescu"), având din data de 21.03.2005, în urma Adunării Generale a A.M.H., un nou Consiliu Director

Go to top