Menu

STATUTUL ASOCIAŢIEI MUNICIPALE DE HANDBAL BUCUREŞTI    CLAUZE DE INTERPRETARE
        1. "Asociaţia" sau "A.M.H.B." înseamnă Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti.
        2. Iniţialele "F.R.H." indică denumirea "Federaţia Română de Handbal".
        3. "D.S.M.B.", reprezintă iniţialele Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL I


        
Articolul 1
        1. Denumirea instituţiei este "Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti" şi se fondează în temeiul Legii 69 / 2000 şi a Ordonanţei de Guvern nr. 26 / 2000, pentru persoane juridice.
        2. Conform art. 34, alin.6 din Legea 69 / 2000, la nivelul municipiului Bucureşti se poate constitui pentru handbal o singură asociaţie municipală.
        3. Durata asociaţiei este nelimitată.

        
Articolul 2
        Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti, colaboreaza cu Federaţia Română de Handbal şi Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti, în vederea coordonarii programelor şi activităţilor organizate în municipiul Bucureşti şi de finanţare a unor programe de dezvoltare şi perfecţionare a jocurilor de handbal juvenil în capitală.

        
Articolul 3
        1. Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti, este o asociere de cluburi, cluburi sportive şcolare, universităţi, asociaţii sportive, secţii, licee şi şcoli cu program sportiv (clase), asociaţii sportive cu drept privat, alte grupări cu profil handbal şi nu are scop lucrativ sau patrimonial.
        2. Scopurile Asociaţiei Municipale de Handbal sunt următoarele:
                a. Organizarea şi dezvoltarea practicării handbalului în sfera sa de competentă şi în toate formele sale, cu sportivi, statutul  practicanţilor (amatori sau nonamatori);
                b. Organizează campionate, cupe, jocuri amicale, întâlniri interjudeţene, jocuri cu echipe de juniori din străinătate, competiţii  omagiale la nivel de seniori (e), juniori I,II,III, copii, minihandbal, bebyhandbal, handbal pe plaja fete şi băieţi;
                c. Stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea legăturilor dintre oficiali, sportivi, cluburi, secţii sau alte grupări de handbal afiliate sau  neafiliate, încurajarea şi facilitarea disputării competiţiilor de handbal la nivelul municipiului Bucureşti;
                d. Exercită controlul şi îndrumarea de specialitate, urmărind cum în secţiile de handbal din cluburi, şcoli şi asociaţii sportive,  cadrele tehnice respectă normele şi instrucţiunile stabilite de către Federaţia Română de Handbal şi A.M.H.;
                e. Aplică toate măsurile necesare de prevenire a încălcărilor statutului propriu şi al F.R.H., regulamentelor, hotărârilor sau deciziilor  sale ori ale regulamentului de joc emis de către Federaţia Internaţională de Handbal şi de stăvilire a oricăror altor metode şi  practici necorespunzătoare ori abuzuri pe care practicarea acestui sport le-ar putea genera, prevenirea şi combaterea  fenomenului doping şi a consumului de steroizi anabolizanţi sau alte materiale dopante;
                f. Neadmiterea nici unei discriminări naţionale, rasiale, religioase sau politice;
                g. Apărarea intereselor morale şi materiale ale handbalului bucureştean;
                h. Organizează şi ţine evidenţa secţiilor de handbal afiliate, sportivilor legitimaţi F.R.H., sau municipali şi clasificaţi, antrenorilor,  arbitrilor, instructorilor, bazelor sportive, activităţii competiţionale;
                i. Organizarea pe plan local a unor cursuri şi consfătuiri metodice pentru perfecţionarea cadrelor tehnice (antrenori), arbitrii,  instructori şi sportivi;
                j. Rezolvă legitimarea, transferarea şi clasificarea sportivilor conform normelor în vigoare la nivel municipal;
                k. Omologhează bazele sportive pentru competiţiile locale şi naţionale, conform normelor stabilite de F.R.H.;
                l. Se preocupă de muncă educativă, de respectarea cerinţelor eticii sportive, de către sportivi, antrenori, arbitri, conducători şi secţii  de handbal;
                m. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toate organizaţiile naţionale, regionale sau judeţene, afiliate la F.R.Handbal, precum şi  cu cele corspondente din alte ţări;
                n. Participă la schimburi de experienţă cu membrii cluburilor, universităţilor, şcolilor şi comisiilor teritoriale din alte ţări;
                o. În general se ocupă de îndrumarea şi coordonarea întregii activităţi de handbal din Bucureşti, pentru creşterea numărului de  sportivi ce vor face parte din loturile naţionale de juniori, seniori şi olimpice;
                p. Militează pentru promovarea fair-playului şi combaterea fenomenelor antisociale şi a violenţei de orice natură în sport.

        
Articolul 4
        Mijloacele de actiune ale Asociatiei Municipale de Handbal Bucureşti sunt urmatoarele:
                a. Organizarea de competitii, turnee interne şi internationale şi orice alte manifestari handbalistice la care sa participe cluburile,  sectiile şi alte grupari de handbal afiliate Asociatiei Municipale de Handbal Bucureşti la urmatoarele categorii de sportivi:  babyhandbal, handbal pe plaja, minihandbal, copii, juniori III,II,I, seniori, olds boys fete şi baieti;
                b. Elaborarea de regulamente, norme şi normative cu caracter organizatoric, tehnic şi financiar intern, obligatorii pentru cluburile,  sectiile şi alte grupari de handbal afiliate in baza aprobarii Adunarii Generale;
                c. Promovarea prin toate mijloacele a spiritului de sportivitate, prevenirea şi inlaturarea cu toata hotararea a violentei in handbal,  eradicarea ferma a oricaror incercari de folosire a substantelor şi mijloacelor interzise, prin care se urmareste cresterea  artificiala a potentialului fizic şi psihic al sportivilor;
                d. Organizarea pregatirii şi promovarii instructorilor, arbitrilor, a celorlalti tehnicieni şi specialisti din domeniul handbalului in  limitele competentei sale;
                e. Omologarea rezultatelor la incheierea competitiilor, confirmarea echipelor campioane pe categorii, stabilirea ordinii ierarhice a  echipelor şi premierea acestora in limita posibilitatilor;
                f. Eliberarea de carnete de legitimare tip F.R.H. sau tip Asociatie Municipala de Handbal, sportivilor nou legitimati;
                g. Efectuarea transferurilor de jucatori pe plan municipal la toate categoriile competitionale;
                h. Eliberarea legitimatiilor persoanelor oficiale, conducatori, antrenori, medici, asistenti medicali, delegati ai echipelor proprii  conform competentelor A.M.H.;
                i. Perceperea unei taxe pentru eliberarea carnetelor de sportivi sau persoane oficiale, şi a unei taxe de participare la unele  competitii, prin hotararea Asociatiei Municipale de Handbal Bucureşti, in vederea intregirii bugetului propriu;
                j. Efectuarea vizelor anuale sportivilor şi persoanelor oficiale legitimati pentru echipele proprii, aprobarea dublei legitimari a unor  sportivi juniori, conform competentelor A.M.H.;
                k. Preocuparea pentru atragerea de fonduri legale prin F.R.H., D.S.M.B., sau alte institutii şi mijloace, pentru punerea in aplicare a  calendarului competitional propriu anual şi buna desfasurare a activitatii asociatiei;
                l. Editarea de lucrari de specialitate, publicatii, programe, anuare, pecum şi asigurarea difuzarii şi valorificarii lor;
                m. Confectionarea prin intermediul societatilor producatoare de profil, a materialelor specifice: fanioane, brelocuri, insigne, trofee,  postere, fulare, prosoape, cani, pahare, cupe, orice alte materiale propagandistice spre valorificare şi intregire a fondurilor  Asociatiei Municipale de Handbal Bucureşti;
                n. Acordarea de ajutoare şi sprijin, in limita posibilitatilor, cluburilor, sectiilor şi altor grupari din handbal, precum şi jucatorilor,  antrenorilor, arbitrilor şi altor persoane care şi-au adus ori isi aduc o contributie insemnata la dezvoltarea handbalului  bucurestean;
                o. Premierea ori de cate ori este cazul a celor mai buni sportivi şi antrenori, cu ocazia unor competitii importante interne şi  internationale, precum şi a primilor zece clasati la sfarsit de an pe categorii competitionale şi desemnarea antrenorului anului,  la nivelul municipiului Bucureşti.

        
Articolul 5
        Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti este compusa din cluburi sportive, sectii, universitati, scoli generale, cluburi sportive private cu sectii de handbal, licee şi scoli cu program sportiv(clase), asociatii sportive de drept privat, asociatii sportive, alte grupari cu profil handbal ce isi au sediul pe raza Municipiului Bucureşti şi ale caror echipe intrunesc conditiile necesare participarii in competitiile organizate de catre aceasta asociatie.

        
Articolul 6
        Sediul Asociatiei Municipale de Handbal Bucureşti este pe strada Apusului, nr. 54, bloc 49, scara 2, etaj 1, apartament 25, sector 6, Bucureşti, cod 062288, Romania.
        Telefon/Fax: 0040-21 434.17.76
        Telefon mobil: 0040-744.48.58.13
        E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
        Pagina internet: www.amh.ro

        
Articolul 7
        Emblema Asociatiei Municipale de Handbal Bucureşti este prezentata in anexa 1 şi va fi aplicata pe stampila, inscriptii, titluri de orice fel, antetul asociatiei.
        Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti are steag, emblema, insigna şi imn propriu.

CAPITOLUL II – MEMBRII ASOCIAŢIEI


        
Articolul 8
        1. Cluburile, sectiile sau orice alte grupari care indeplinesc conditiile prevazute in Articolul 5, pot deveni membrii ai asociatiei, daca se afiliaza acesteia.
        2. Afilierea se aproba de Biroul Executiv al asociatiei daca cluburile, sectiile sau orice alte grupari de handbal, solicita in scris aceasta şi indeplinesc urmatoarele conditii:
                a. Au personalitate juridica, ori daca nu au, fac parte din structura unei pesoane juridice sau aceasta o tuteleaza ori o gireaza;
                b. Sunt proprietare sau coproprietare ale unui teren de handbal, care indeplineste conditiile prevazute de regulament spre a fi  omologat, cel putin pentru categoria in care au dreptul sa activeze ori il pot folosi in calitate de chiriasi, pe baza unor conventii  sau a unui contract de inchiriere, pe o durata de minimum un an de la data inceperii competitiei in care urmeaza sa participe;
                c. Au achitat taza de afiliere şi taxa anuala de participare, stabilita de regulamentul competitiei.
        Documentele necesare afilierii se stabilesc prin norme elaborate de Biroul Executiv.

        
Articolul 9
        Membrii afiliati au urmatoarele drepturi:
                a. Sa participe, prin reprezentantii lor autorizati la Adunarile Generale -ordinare şi extraordinare - ale asociatiei;
                b. Sa-şi exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale a asociatiei;
                c. Sa initieze proiecte de hotarari şi sa ceara introducerea lor pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
                d. Sa foloseasca bazele sportive şi instalatiile aferente, precum şi localurile asociatiei, potrivit normelor aprobate de Biroul  Executiv;
                e. Sa fie informati periodic asupra situatiei financiare şi sa solicite asociatiei, in caz de necesitate şi in limitele prevederilor  bugetului de venituri şi cheltuieli şi a disponibilitatilor existente ale acesteia, sprijin material şi financiar.

        
Articolul 10
        1. Mernbrii afiliati au urmatoarele obligatii:
                a. Sa respecte fara rezerve Statutul, regulamentele, normele, normativele, hotararile şi deciziile organelor de conducere ale  asociatiei;
                b. Sa-şi plateasca taxele stabilite, precum şi amenzile şi penalizarile aplicate de organele competente, in cuantumurile, conditiile  şi termenele prevazute de acestea;
                c. Sa permita comisiilor specializate desemnate de catre asociatie, efectuarea de controale specifice activitatii comisiilor  respective, in vederea indrumarii de specialitate;
                d. Sa transmita asociatiei, in termen de 15 ziie de la adoptarea hotararilor de alegere sau numire, componenta organelor de  conducere ale clubului, sectiei sau altei grupari de handbal, adresa exacta a sediului acesteia, numele şi calitatea persoanei  irnputernicite sa reprezinte interesele ei in fata organelor asociatiei, precum şi toate modificarile survenite ulterior;
                e. Sa asigure cunosterea de catre toti membrii clubului, sectiei sau altei grupari de handbal a Statutuiui asociatiei, regulamentului,  normelor, normativelor şi deciziilor ei, precum şi ale organelor sale.
        2. Mernbrii organelor de conducere, imputernicitii şi delegatii cluburilor, sectiiior sau altor grupari de handbal, jucatorii, antrenorii, arbitrii, persoanele care fac parte din cormponenta organelor de conducere şi a comisiilor ajutatoare ale asociatiei, precum şi orice persoane componente ale activului obstesc, au obligatia ca in localurile, bazele sportive, salile de conferinta sau sedinte, indiferent daca sunt in proprietate sau folosinta, sa aiba o comportare civilizata, demna, cuviincioasa şi corecta in relatiile care se stabilesc intre ei.

        
Articolul 11
        Calitatea de membru afiliat al unui club, sectie sau alta grupare de handbal inceteaza in urmatoarele cazuri:
                a. Retragerea din asociatie;
                b. Neplata taxei anuale inaintea inceperii noului an competitional;
                c. Neparticiparea la competitii timp de doi ani consecutivi, chiar daca taxa anuala a fost achitata la termenul stabilit;
                d. Excluderea pentru abateri grave de la statutul, regulamentele, normele, normativele, hotararile şi deciziile organelor de  conducere ale asociatiei.

CAPITOLUL III – ORGANELE DE CONDUCERE, CONTROL ŞI AUXILIARE


        Sectiunea I

        Dispozitii comune

        
Articolul 12
        1. Organele de conducere ale asociatiei sunt urmatoarele:
                a. Adunarea Generala a membrilor afiliati care este organul suprem de conducere;
                b. Biroul Executiv care este organul de conducere executiv.
        2. Organul de control al asociatiei este Comisia de Cenzori care executa controlul activitatii economico-financiare şi gestionarea acesteia.

        
Articolul 13
        Organele auxiliare ale Biroului Executiv sunt comisiile de specialitate, organe tehnice de specialitate avand ca atribute esentiale coordonarea, indrumarea şi controlul activitatilor care intra in sfera atributiilor.

        Sectiunea a II-a

        Organe de conducere

        1. ADUNAREA GENERALA

        
Articolul 14
        1. Adunarea Generala este organul de conducere al asociatiei şi poate fi: ordinara şi extraordinara.
        2. Adunarea Generala ordinara se convoaca anual, cu cel putin trei luni inainte de inceperea anului competitional.
        3. Adunarea Generala extraordinara se convoaca, in caz de urgenta, daca:
                a. Se impune adoptarea unor modificari ale Statutului;
                b. Apar cauze care pun in pericol existenta asociatiei;
                c. Exista o cerere facuta in scris, de cel putin 2/3 din numarul membrilor afiliati.

        
Articolul 15
        1. Adunarea Generala se convoaca de catre Biroul Executiv.
        2. Data, locul şi ordinea de zi a Adunarii generale se aduc la cunostinta, astfel:
                a. In cazul unei Adunari Generale ordinare, cu cel putin 15 de zile inainte de data fixata;
                b. In cazul unei Adunari Generale extraordinare, cu cel putin 7 zile inainte de data flxata.
        3. Odata cu comunicarea datei, locului şi ordinii de zi a Adunarii Generale se transmit participantilor şi problemele de detaliu sau materiale supuse dezbaterii.
        4. Membrii afiliati pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor teme facute in scris şi depuse la secretariatul asociatiei cu cel putin 18 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala ordinara, sau cel putin 7 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala extraordinara.

        
Articolul 16
        1. La Adunarea Generala participa cu drept de vot:
                a. Cate un delegat al conducerii cluburilor, sectiiior sau altei grupari de handbal afiliate;
                b. In cadrul Adunarii Generale delegatul conducerii cluburilor, sectiiior sau altei grupari de handbal afiliate dispune de un numar  de voturi egal cu categoriile de jucatori care participa la Campionatele Municipale, asa cum sunt ele prevazute la art. 4 – a;
                c. Membrii Biroului Executiv;
                d. Presedintii in exercitiu ai comisiilor de specialitate, daca nu sunt membri ai Biroului Executiv.
        2. La Adunarea Generala, pot fi invitati, presedintii şi membrii de onoare ai asociatiei, specialisti şi alte persoane atasate activitatii handbalistice municipale, interesate in dezvoltarea acesteia, precum şi ziaristi, daca au acreditarea Biroului Executiv al asociatiei, fara drept la vot.

        
Articolul 17
        1. Adunarea Generala a asociatiei are urmatoarele atributii principale:
                a. Aproba Statutul asociatiei şi modificariie care i se aduc;
                b. Dezbate şi aproba rapoartele de activitate ale Biroului Executiv şi Comisiei de Cenzori;
                c. Aproba programul de activitate şi calendarul competitional anual;
                d. Alege Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori;
                e. Hotaraste limitele taxelor, penalizarilor şi amenzilor, precum şi ale sanctiunilor;
                f. Controleaza activitatea Biroului Executiv, a Comisiei de Cenzori şi a Comisiilor de specialitate;
                g. Revoca mandatele membrilor Biroului Executiv şi ale Comisiei de Cenzori, atunci cand din vina lor s-ar periclita interesele  asociatiei;
                h. Aproba sistemul competitional municipal;
                i. Acorda titlul de "Presedinte de Onoare" şi "Membru de onoare" al asociatiei, persoanelor care au depus o contributie deosebita  la dezvoltarea handbalului‚ din Municipiul Bucureşti;
                j. Adopta orice alta masura necesara indeplinirii scopurilor asociatiei.
        2. Alegerile pentru Biroul Executiv şi Comisia de Cenzori se fac odata la patru ani.
        3. Rapoartele de activitate ale Biroului Executiv şi a Comisiei de Cenzori, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanturile contabile, programele de activitate ale asociatiei, calendarele competitionale, precum şi limiteie taxelor, penalizarilor şi amenzilor se dezbat şi se aproba anual.

        
Articolul 18
        1. Adunarea Generala poate avea loc, daca sunt prezente cel putin 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot, afiliati.
        2. In cazul in care, la prima convocare nu se realizeaza cvorumul prevazut la alineatul precedent, Biroul Executiv va reconvoca Adunarea Generala care poate lua hotarari valabile indiferent de numarul delegatilor cu drept de vot prezenti.

        
Articolul 19
        1. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla (jumatate plus unu din voturile exprimate).
        2. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui, ori in lipsa acestuia al inlocuitorului sau, are putere de decizie.

        
Articolul 20
        Adunarea Generala este condusa de presedintele asociatiei, care are obligatia ca inainte de a trece la abordarea ordinii de zi sa comunice situatia prezentei delegatiilor cu drept de vot şi lista nominala a acestora.

        
Articolul 21
        Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale va fi intocmit de catre secretarul coordonator al asociatiei, care are obiigatia de a-l citi la sfarsitul sedintei şi de a obtine semnaturiie participantilor. Procesele-verbale se scriu intr-un registru special, cu pagini numerotate, care se va pastra de catre secretar.

        2. BIROUL EXECUTIV

        
Articolul 22
        1. Biroul Executiv al asociatiei conduce activitatea curenta a acesteia şi este ales de Adunarea Generala, pe o perioada de patru ani, din randul specialistilor sau al altor persoane cu activitate prestigioasa in handbal, care sa nu fie reprezentantii vreunui club, sectie sau alta grupare afiliata.
        2. Biroul Executiv poate fi compus din 7 – 9 membri, dupa cum hotaraste Adunarea Generala, astfel:
                a. Presedinte;
                b. Vicepresedinte;
                c. Secretar coordonator;
                d. Trezorier;
                e. Presedintii comisiilor de specialitate;
                f. Membri alesi.
        3. Membrii Biroului Executiv al asociatiei (a, b, c, e şi f) se aleg prin vot secret de catre Adunarea Generala.
        4. Activitatea membrilor Biroului Executiv are caracter voluntar, iar recompensarea ei se face prin premii sau indemnizatii, cu exceptia secretarului coordonator care poate fi angajat ca salariat.
        5. Presedintele A.M.H. poate angaja ca salariat un contabil, in conditiile legii.

        
Articolul 23
        Biroul Executiv are urmatoarele atributii principale:
                a. La propunerea presedintelui aproba infiintarea comisiilor de specialitate, precum şi numirea presedintiilor, iar la propunerea  acestora, pe ceilalti componenti ai comisiilor respective şi ii poate revoca oricand pentru abateri grave de la statut, regulamente,  norme, normative, hotarari şi decizii ale organelor in drept sau pentru inactivitate indelungata cu consecinte negative asupra  bunei indepliniri a sarcinilor;
                b. Dezbate şi intocmeste programul şi calendarul competitional pentru anul care urmeaza şi le supune aprobarii Adunarii  Generale;
                c. Analizeaza şi aproba rapoartele şi programele anuale de activitati ale comisiilor de specialitate;
                d. Dezbate şi intocmeste bugetul de venituri şi cheltuieli, contul de executie a bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil,  precum şi programele de constituire şi dezvoltare a bazei tehnico-materiale (infrastructura, dotari, asistenta sociala, sprijin şi  ajutoare) dupa care le supune Adunarii Generale spre aprobare;
                e. Aproba deplasarea in strainatate a echipelor reprezentative ale municipiului şi a delegatilor la intruniri internationale, etc.;  corespondenta cu I.H.F şi E.H.F. urmând a se face prin intermediul F.R.H.;
                f. Analizeaza rapoartele privind desfasurarea activitatii handbalistice din municipiul Bucureşti şi adopta masuri pentru  imbunatatirea şi dezvoltarea ei corespunzator conditiilor care se creeaza;
                g. Analizeaza rapoartele comisiilor ajutatoare de specialitate şi ia hotarari privind imbunatatirea activitatii lor;
                h. Aproba afilierea membrilor şi isi dau avizul cu privire la reorganizarea (comasare-fuziune sau absortie-divizare şi dizolvare)  cluburilor, sectiilor şi altor grupari de handbal afiliate;
                i. Aproba propunerile comisiei tehnice cu privire la validarea antrenorilor şi a celorlalti tehnicieni .ai loturilor reprezentative ale  municipiului, lista jucatorilor care compun aceste loturi, dezbate şi aproba planurile de pregatire şi participare a lor la meciurile  interne şi internationale;
                j. Aproba transferarile de jucatori, nesolutionate de catre comisiile abilitate;
                k. Emite decizii de calificare, clasificare şi promovare a instructorilor, arbitrilor şi altor specialisti, in limita competentelor sale;
                l. Aproba propunerile de omologare a rezultatelor finale ale competitiilor care se desfasoara in organizarea asociatiei;
                m. Aproba organizarea de catre membrii afiliati a unor turnee sau cupe, altele decat cele in organizarea sa, care urmeaza a se  desfasura in municipiul Bucureşti;
                n. Aproba anual loturile de arbitrii şi observatori ai asociatiei;
                o. Intocrneste propunerile de acordare a titlului de "Presedinte Onoare" şi "Membru de Onoare" ai asociatiei;
                p. Judeca in ultima instanta apelurile introduse impotriva hotararilor comisiei de disciplina;
                q. Adopta sau aproba orice alte masuri necesare aducerii la indeplinire a hotarariior Adunarii generale a asociatiei.

        
Articolul 24
        1. Biroul Executiv se intruneste cel putin odata la 3 luni sau ori de cate ori este necesara.
        2. Convocarea Biroului Executiv se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de catre imputernicitul sau, cu cel putin 7 zile inainte de data prevazuta pentru tinerea sedintei.

        
Articolul 25
        Biroul Executiv delibereaza in mod valabil in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai şi adopta hotarari valabile cu majoritate simpla de voturi.

        
Articolul 26
        1. Presedintele asociatiei coordoneaza, indruma şi controleaza intreaga activitate a acesteia, asigurand aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale şi a deciziilor Birouiui Executiv.
        2. In calitatea sa, presedintele asociatiei reprezinta interesele acesteia, iar in lipsa le reprezinta imputernicitul acestuia.
        3. Presedintele asociatiei poate revoca din functie pe orice membru al asociatiei, care nu indeplineste in mod constiincios statutul şi normele interne de buna functionare a asociatiei.

        
Articolul 27
        Imputernicitul presedintelui indeplineste, pe timpul absentei sale, toate atributiile care ii revin acestuia.

        
Articolul 28
        1. Vicepresedintele asociatiei coordoneaza, indruma şi controleaza principalele activitati ale ei, astfel:
                a. activitatea competitionala;
                b. activitatea antrenorilor;
                c. activitatea arbitrilor.
        2. In functie de necesitati, vicepresedintelui i se pot atribui şi alte activitati compatibile domeniului coordonat.

        
Articolul 29
        Secretarul coordonator al asociatiei asigura administratia curenta a acesteia, organizand efectiv ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale şi a deciziilor Biroului Executiv, şi poate fi angajat ca salariat al asociatiei. El tine evidenta tuturor lucrarilor asociatiei, a antrenorilor, sportivilor şi arbitrilor. Poarta corespondenta oficiala a A.M.H. Se ocupa de inregistrarea intrarilor şi iesirilor documentelor, rezolva operativ toate solicitarile adresate asociatiei, raspunde tuturor cererilor şi petitiilor in termenele legale.

        
Articolul 30
        Membrii Biroului Executiv au in raspundere una sau mai multe comisii de speciaiitate, putand primi şi alte insarcinari stabilite de acesta.

        
Articolul 31
        1. Unul din membrii Biroului Executiv indeplineste sarcini de trezorier, calitate in cadrul careia:
                a. Asigura administrarea valorilor matenale şi banesti ale asociatiei;
                b. Urmareste intocmirea proiectului anual al bugetului de venituri şi cheltuieli al asociatiei şi-l supune aprobarii Biroului Executiv;
                c. Urmareste stadiul realizarii veniturilor şi modul de efectuare a cheltuielilor in conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi  cheltuieli, normele şi normativele aprobate, precum şi cu deciziile Biroului Executiv;
                d. Asigura intocmirea şi supune spre aprobare Biroului Executiv programul de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a asociatiei;
                e. Vegheaza la folosirea judicioasa a mijloacelor matenale şi banesti ale asociatiei, indiferent daca sunt in proprietate, folosinta‚  custodie, etc.
        2. Exercitiul bugetar este anual şi coincide cu anul calendaristic.
        3. Dupa incheirea exercitiului bugetar‚ trezorierul urmareste intocmirea contului de executie a bugetului şi bilantul contabil şi le supune spre adoptare Biroului Executiv care‚ la randul sau‚ le prezinta aprobarii Adunarii Generale a asociatiei.

        
Articolul 32
        Presedintele Colegiului Antrenorilor de juniori şi copii este unul dintre membrii Biroului Executiv şi va avea urmatoarele atributii:
                a. Raspunde din punct de vedere organizatoric de toate activitatile de pregatire şi participare la turnee sau jocuri a reprezentantilor  asociatiei;
                b. Asigura organizarea şi functionarea sectorului tehnic al asociatiei (documentare, videoteca, filmoteca‚ diateca‚ aparatura audio -  vizuala etc.);
                c. Urmareste dezvoltarea metodelor de antrenament a echipelor de handbal ale membrilor afiliati precum şi imbunatatirea  pregatirii profesionale a antrenorilor, instructorilor sportivi şi altor tehnicieni;
                d. Studiaza şi generalizeaza experienta in domeniul disciplinei handbal;
                e. Organizeaza cursuri, conferinte, simpozioane etc. destinate jucatorilor, antrenorilor, instructorilor sportivi şi altor tehnicieni ai  handbalului din cadrul asociatiei;
                f. Asigura elaborarea şi difuzarea materialelor de invatamant privind tehnica şi metodica de antrenament destinate antrenorilor,  instructorilor sportivi şi altor tehnicieni ai handbalului;
                g. Indeplineste orice alte atributii privind dezvoltarea sectorului tehnic al asociatiei.

        Sectiunea a III-a

        Organele de control

        
Articolul 33
        1. Controlul asupra activitatii economico-financiare şi gestionare a asociatiei se efectueaza de un cenzor ales prin vot secret de catre Adunarea Generala.
        2. Cornisia de Cenzori este independenta fata de Biroul Executiv şi raspunde de activitatea sa numai in fata Adunarii Generale.
        3. Presedintele Comisiei de Cenzori, iar in lipsa acestuia vicepresedintele, are dreptul sa asiste la sedintele Biroului Executiv.

        
Articolul 34
        1. Comisia de Cenzori are sarcina executarii controlului gestionar de fond asupra gospodaririi mijloacelor materiale şi banesti, verificand respectarea normelor legale cu privire la:
                a. Existenta, integritatea şi pastrarea bunurilor de orice fel;
                b. Utilizarea mijioaceior materiaie şi banesti;
                c. Efectuarea incasariior şi platilor de orice fel;
                d. Conducerea evidentei contebile şi realitatea datelor inscrise in bilanturi şi conturi de executie.
        2. In exercitarea atributiilor sale, Comisia de Cenzori are reptul sa efectueze controale inopinante ori de cate ori considera necesar in toate locurile unde se pastreaza şi vehiculeaza valori materiale şi banesti ale asociatiei.
        3. Controlul gestionar de fond se executa cel putin odata pe an.

        
Articolul 35
        La cererea Comisiei de Cenzori, toate persoanele care pastreaza, utilizeaza şi vehiculeaza valori materiale sau banesti ale asociatiei au urmatoarele obligatii:
                a. Sa prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le pastreaza, utilizeaza sau gestioneaza;
                b. Sa puna la dispozitie documentele necesare controlului;
                c. Sa dea date, informatii şi explicatii, verbale sau in scris, dupa caz, in legatura cu obiectivele controlului.

        
Articolul 36
        In exercitarea atributiilor prevazute de prezentul Statut, Comisia de Cenzori are urmatoarele obligatii:
                a. Sa execute controlul gestionar de fond in conditiile şi la termenele stabilite;
                b. Sa incheie procese verbale, dupa fiecare actiune de control;
                c. Sa ia sau sa propuna masuri de prevenire şi inlaturare a neregulilor constatate, recuperarea pagubelor şi stabilirea  raspunderilor in conformitate cu legea.

        Sectiunea a IV-a

        Comisiile de specialitate

        
Articolul 37
        1. In vederea sprijinirii activitatii curente a Biroului Executiv, acesta constituie comisii ajutatoare de speciaiitate şi numeste componentii lor.
        2. Comisiile, rolul şi atributiile lor sunt urmatoarele:
                a. Comisia de competitii, legitimari, transferari şi clasificari - avand ca scop asigurarea organizarii şi desfasurarii sistemului  competitional municipal, verificarea indeplinirii conditiilor stabilite de regulament pentru omologarea terenurilor, eliberarea  licentelor de folosire a acestora şi controlul mentinerii starii lor in cursul perioadei pentru care s-a acordat licenta. Impreuna cu  diversi parteneri organizeaza desfasurarea unor turnee internationale de handbal in Bucureşti. Participa impreuna cu F.R.H. la  organizarea unor turnee, stagii de pregatire, cantonamente, tabere ale elevilor selectionati in loturile nationale ale F.R.H.,  precum şi cu loturile nationale de seniori. Se preocupa de atragerea noilor structuri cu specific handbal, in vederea afilierii  acestora la A.M.H.;
                b. Comisia de disciplina - (se preocupa de mediatizarea statutului şi regulamentelor A.M.H. in vederea prevenirii actelor de  indisciplina in randul sportivilor, antrenorilor, celorlalti oficiali şi arbitrilor.) Aceasta are ca scop asigurarea judecarii abaterilor  disciplinare ale jucatorilor şi conducatorilor, arbitrilor şi tuturor persoanelor oficiale pentru fapte comise pe şi in afara terenului  de sport, la sedinte ale asociatiei, sau in Consiliul Director;
                c. Colegiul de antrenori pentru juniori şi copii - avand ca scop coordonarea şi indrumarea activitatii profesionale a antrenorilor şi  instructorilor de handbal precum şi a sportivilor juniori pentru selectionarea, formarea şi pregatirea dupa ultimele cerinte  europene a acestora. Realizeaza controlul de specialitate in randul specialistilor, promoveaza cele mai noi metode de pregatire  şi cunoastere a sportivilor in materie de handbal, tinand legatura permanenta cu cadre didactice şi cu profesori şi antrenori din  strainatate. Organizeaza anual şi ori de cate ori este necesar consfatuiri pe teme de specialitate cu antrenorii echipelor de  seniori şi juniori din Bucureşti. Tine evidenta operativa a tuturor sportivilor selectionati la loturile nationale ale F.R.H. şi Olimpice.  Aplica cu rigurozitate ultimele aparitii in materie de metodica, pentru selectionarea, pregatirea şi formarea copiilor şi juniorilor,  pentru inalta performanta;
                d. Colegiul arbitrilor, are ca scop coordonarea şi indrumarea activitatii arbitrilor, precum şi propunerea pentru judecarea abaterilor  acestora, in caz de nevoie in comisia de disciplina. Tine evidenta arbitrilor, clasificarea lor, promovarea dupa criteriul valoric al  acestora. Organizeaza saptamanal sedinte de pregatire, analiza prestatiei acestora, delegarea lor la jocuri. Se preocupa in mod  constant de organizarea unor cursuri, pentru formarea de noi arbitri indeosebi din randul jucatorilor de handbal. Organizeaza  sustinerea examenului de testare a cunostiintelor şi a modului de pregatire a arbitrilor, intocmind lista cu propunerile de cupluri  pe categorii valorice pe care o inainteaza catre F.R.H. Organizeaza schimburi de experienta cu unele Comisii de Arbitri din tara  şi strainatate. Propune F.R.H. nominal arbitri tineri care sa fie promovati pentru sustinerea examenului de arbitru tanar  european şi arbitri E.H.F. Aplica in mod operativ ultimele modificari de regulament pe plan international, aducand la cunostiinta  despre acestea şi Colegiului de Antrenori;
                e. Comisia medicala şi antidoping - avand ca scop aplicarea cunostintelor in domaniul fiziologiei, controluiui medical - inclusiv  controluiui antidoping, teoriei antrenamentului, psihologiei şi igienei in randurile jucatorilor, antrenorilor şi arbitrilor, etc. Aplica  masuri pentru combaterea dopajului şi a substantelor interzise;
                f. Comisia de secretariat - avand ca scop executarea lucrariior de secretariat ale asociatiei, intocmirea statisticilor necesare,  tinerea evidentelor, intrarilor şi iesirilor de documente. Se ocupa cu editarea tuturor lucrarilor asociatiei, multiplicarea şi  distribuirea acestora. Promoveaza in randul celor interesati statutul şi regulamentele A.M.H., se ocupa de informatizarea şi  administrarea site-ului asociatiei, actualizandu-l saptamanal;
                g. Comisia management, dezvoltare, relatii cu presa - se ocupa de managementul performant al asociatiei, prin atragerea de  fonduri financiar-materiale din partea D.S.M.B., F.R.H. şi a sponsorilor, pentru realizarea calendarului competitional curent. Se  preocupa de dezvoltarea bazei materiale, precum şi a mijloacelor fixe ale asociatiei, tine legatura cu mijloacele mass-media,  pentru popularizarea actiunilor şi activitatilor desfasurate de A.M.H. Presedintele sau este purtatorul de cuvant al A.M.H.;
                h. Comisia de apel, avand ca scop judecarea litigiilor aparute in activitatea asociatiei;
                i. Alte comisii necesare.

CAP1TOLUL IV - MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE
VENITURI ŞI CHELTUIELI


        
Articolul 38
        Mijioace materiale şi financiare ale asociatiei sunt urmatoarele:
                a. Mijloace materiale: imobile (cladiri‚ baze şi terenuri sportive)‚ autovehicule, aparatura tehnica, masini de birou, calculatoare, etc.;
                b. Mijloace financiare: subventii de la bugetele locale şi centrale, cotizatii, taxe, bani (lei şi valuta), cecuri bancare, carti de credit,  actiuni, parti sociale etc.

        
Articolul 39
        1. Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti realizeaza venituri şi efectueaza cheltuieli pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli.
        2. Sursele de venituri ale asociatiei sunt urmatoarele:
                a. Taxe de afiliere;
                b. Taxe anuale de participare;
                c. Taxe de legitimare, viza şi transfer;
                d. Dobanzi, amenzi, penalizari;
                e. Incasari din vanzarea biletelor de intrare la manifestari cultural-sportive in organizare proprie;
                f. Cota-parte din sumele obtinute ca urmare a transmiterii la televiziune a competitiilor;
                g. Sumele obtinute din sponsorizare;
                h. Sumele realizate din participarea reprezentativeior municipale la turnee sau jocuri organizate in strainatate;
                i. Sumele primite ca urmare a conventiilor incheiate cu administratiile de pronosticuri sportive;
                j. Sumele obtinute din valorificarea materialelor sportive (brelocuri, insigne, fanioane, programe, postere, fulare, prosoape, pahare,  cupe, etc.);
                k. Sumele obtinute din activitati editoriale proprii (carti‚ ziare, reviste, albume, pliante, calendare, etc.);
                l. Remiza stabilita de comun acord cu furnizorul pentu materialele acestuia primite spre valorificarea in cadrul asociatiei;
                m. Subventii, subscriptii şi donatii;
                n. Beneficii şi dividende obtinute in societati comerciale proprii sau in calitate de asociat ori actionar;
                o. Alte venituri.
        3. Cheltuielile asociatiei sunt urmatoarele:
                a. Salarii, adaosuri sau sporuri la saiarii, indemnizatii şi premii;
                b. Impozite, contributii pentru asigurari sociale, indemnizatii de somaj, etc.;
                c. Procurari de bunuri mobile şi imobile, obiecte de inventar, s.a.;
                d. Procurari de imprimate, rechizite de birou şi tiparituri;
                e. Taxe postale, telefonice, telegrafice; fax, e-mail;
                f. Chirii;
                g. Energie termica, electrica şi gaze naturale;
                h. Diurne de deplasare, cheituieli de cazare şi transport in interesul serviciului;
                i. Cheituieli de transport, cazare şi hrana a delegatilor şi loturilor reprezentative ale asociatiei;
                j. Propaganda şi documentare;
                k. Cursuri de formare şi perfectionare a tehnicienilor (instructorilor, arbitrilor, medicilor, etc.);
                l. Procurarea de echiparnent sportiv;
                m. Reparatii la cladiri şi mobilier;
                n. Asistenta sociala;
                o. Alte cheltuieli.

        
Articolul 40
        1. Excedentele bugetare se vor destina crearii urmatoarelor fonduri:
                a. Fondul de rezerva;
                b. Fondul de dezvoltare;
                c. Fondul de sprijin şi ajutor social.
        2. Fondurile prevazute la alineatul 1 se vor putea folosi prin mijlocirea bugetului de venituri şi cheltuieli astfel:
                a. Fondul de rezerva - pentru acoperirea deficitelor bugetare sau a pagubelor provocate din cauze de forta majora sau caz fortuit;
                b. Fondul de dezvoltare - pentru investitii, participarea cu capital pentru constituirea de societati comerciale proprii, participarea in  calitate de asociat ori actionar in cadrul unor societati comerciale, in conditiile legii;
                c. Fondul de sprijin şi ajutor social - pentru ajutorarea, in caz de stricta necesitate, a persoanelor care au activat sau activeaza in  handbalul bucurestean (jucatori, antrenori, arbitrii, conducatori, etc.) ori a membrilor familiilor acestora.

CAPITOLUL V - SANCŢIUNI


        
Articolul 41
        Pentru incalcarea Statutului, regulamentelor, normelor, normativelor, hotararilor şi deciziilor organelor de conducere ale asociatiei se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
                a. Avertisment;
                b. Amenda şi suspendare conform prevederilor Regulamentului Disciplinar al F.R.H.

CAPITOLUL VI - LITIGII


        
Articolul 42
        1. Membrii afiliati se vor abtine sa-şi rezolve eventualele litigii ivite din relatiile lor in cadrul asociatiei, instantelor judecatoresti şi se obliga sa le supuna unei comisii arbitrale formata din specialisti in domeniul handbalului, alesi de parti - de comun acord - de pe lista aprobata de Biroul Executiv.
        2. In cadrul listei vor fi inclusi juristi, economisti şi alte persoane cunoscatoare şi competente in problemele handbalului.
        3. Solutiile comisiei de arbitraj se consemneaza in registrul de procese verbale ale acesteia.

        
Articolul 43
        1. In cazul in care litigiul nu s-a putut rezolva de catre comisia arbitrara constituita de comun acord de catre membri aflati in litigiu, solutionarea lui se face de catre Biroul Executiv.
        2. Decizia Biroului Executiv al asociatiei este executorie şi definitiva.

CAP1TOLUL VII - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII


        
Articolul 44
        1. Dizolvarea asociatiei se hotaraste de catre Adunarea Generala în conformitate cu prevederile legale.
        2. In caz de dizolvare, patrimoniul asociatiei nu poate fi in nici un caz divizat.
        3. El va fi incredintat unei autoritati publice spre ai asigura administrarea pana la reconstituirea asociatiei sau a unei alte persoane juridice care sa o inlocuiasca avand acelasi scop.

        
Articolul 45
        1. Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti este continuarea legitimă a fostei Comisii Municipale de Handbal din cadrul Direcţiei pentru Sport Bucureşti.
        2. Prin trasformarea Comisiei Municipale de Handbal în Asociaţia Municipală de Handbal Bucureşti aceasta din urmă:
                a. Se consideră aflliată Federaţiei Române de Handbal şi ii recunoaste Statutul, urmand a-i aplica reglementarile cu caracter  general la conditiile specifice handbalului din Municipiul Bucureşti;
                b. Isi exercita atributiile in colaborare cu Directia pentru Sport a Municipiului Bucureşti;
                c. Urmareste practicarea handbalului de catre toti sportivii asociatiei, potrivit Regulilor de joc promulgate de catre I.N.F. şi Federatia  Romana de Handbal.

        
Articolul 46 - Membrii fondatori:

1.

  C.S.A. STEAUA

-

BIRTALAN STEFAN

2.

  C.S. DINAMO

-

STARC MIHAI

3.

  C.S. SPARTAC

-

MARINESCU VALERIU ION

4.

  C.S. RAPID

-

CHILIMARI MARIUS

5.

  C.S. ANTILOPA

-

ILIESCU FLORICA

6.

  C.S.S. NR.6

-

MURESAN ILEANA

7.

  C.S.S. NR.2

-

NITA GRIGORE

8.

  C.S.S. NR.3 STEAUA

-

BERINDEI DAN

9.

  C.S.S. NR.1

-

DOCU CLAUDIA

10.

  C.S.S. NR.5

-

COVACI MARIA

11.

  COLEGIUL TEHNIC MEDIA

-

CHETA LENUTA

12.

  A.S. COBRA

-

STEFAN CONSTANTIN

13.

  A.S. GRUP SCOLAR NENITESCU

-

TANASESCU ANGHEL


        
Articolul 47
        Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală din data de 20.11.2001, revizuit şi modificat în data de 21.03.2005.

        ANEXA 1

        Descrierea siglei Asociaţiei Municipale de Handbal Bucureşti:
        Reprezintă emblema municipiului Bucureşti având în centru sigla Federaţiei Române de Handbal, pe un fond albastru un sportiv aruncând cu mingea, iar în partea superioară a turnului sunt trecute iniţialele A.M.H.

Go to top