Menu

Comisia Centrala de Arbitri organizeaza sesiunea de iarna a examenului pe plan local al arbitrilor din Lotul National, Sezon 2022-2023

Examenul va avea loc in data de 20.01.2023, incepand cu ora 17:30 la sala Floreasca.

La examen pot participa arbitrii din LOTUL NATIONAL care nu fac parte din LOTUL DE LIGA NATIONALA și LOTUL DE PERSPECTIVA LIGA NATIONALA, precum si arbitrii care au absolvit un curs de arbitri organizat pe plan local în anul 2022 si care îndeplinesc condițiile regulamentare pentru a fi înscrisi la examen de către Comisiile de Arbitri ale AJH / AMHB.

Pentru a fi admiși în examen, toți arbitrii trebuie să se prezinte cu CI (original), și AVIZ MEDICAL obținut de la medic cu specializare “medicină sportivă”, cu valabilitate de 6 luni (cu menționarea perioadei de valabilitate). Avizele medicale (în original) vor fi preluate de către Delegatul CCA la examen, înainte de proba fizică, și vor fi păstrate de către CCA.

Examenul va consta in urmatoarele probe:

Proba Fizica- test de alergare Shuttle run.

Feminin - Nivel min. 7.5
Masculin – Nivel min. 8.5

            Proba teoretică - chestionar 30 întrebări tip grilă, timp: 45 min. Pentru a promova, candidații trebuie să rezolve corect min. 24 de întrebări

Go to top